Část naší společnosti se zabývá Správou informačních technologií (Outsorcing IT). Hlavní činností je trvalá spolupráce s našimi klienty, při zajišťování optimální funkčnosti, výkonu, bezpečnosti a rozvoje IT klienta.

Naším cílem je zajistit, aby systémy, které nám klient svěří, mu trvale a spolehlivě sloužily s maximálním výkonem a minimálními náklady. Svým klientům pomáháme při rozhodování o dalším rozvoji a modernizacích systémů a školíme jejich pracovníky, aby svěřené technologie dokázali využívat co nejefektivněji.

Outsorcing IT v základních bodech:

 • Správa sítí prostřednictvím pravidelných návštěv správce
 • Službu vzdálené správy lokálních systémů a sítí
 • Nepřetržitý on-line monitoring stavu a výkonu systémů
 • Připojení k Internetu, tvorbu WWW prezentací
 • Komplexní péči o hardware a software
 • Plnou uživatelskou podporu, Helpdesk (lokální či vzdálený)
 • Modernizace (upgrade) stávajícího HW vybavení a sítí
 • Poradenství, analýzu a audit počítačových sítí
 • Řešení bezpečnosti, spolehlivé antivirové ochrany, atd...
 • Efektivní a rychlé řešení „výpadků - kolapsů“ systémů a sítí

Spolupráci v oblasti správy sítí a systémů lze zpravidla rozdělit do tří postupných fází:
 1. Konzultace - při návštěvě našeho systémového specialisty je možné nezávazně prodiskutovat všechna východiska a nároky Vaší firmy. V této fázi Vám představíme maximum možných řešení a alternativ, vysvětlíme jejich výhody a úskalí. Doporučíme optimální cestu dalšího postupu
 2. Diagnostika a audit - nyní naši technici a systémoví specialisté zanalyzují Vaše stávající systémy. Cílem této fáze je určit slabá místa, odhalit úskalí, eliminovat problémy... Výstupem je komplexní zpráva o stavu Vašich systémů. Její nejpodstatnější částí jsou konkrétní doporučení pro další postup, návrh detailního scénáře péče o Vaše systémy a jejich rozvoj.
 3. Vlastní správa – na základě odsouhlaseného scénáře zajišťujeme pro Vaši společnost bezproblémový chod systémů, pomáháme s jejich rozvojem, pravidelně diagnostikujeme jejich jednotlivé součásti, školíme uživatele, dáváme podněty pro další rozhodování...

Ke stažení:

Vzdálená správa - Teamviewer