• volejte kancelář: 731 421 898 nebo servis: 731 421 896
 • email:dotep@dotep.cz
 • vzdálená správa: TeamWiever

IT správa

IT správa

Část naší společnosti se zabývá Správou informačních technologií (Outsorcing IT).

Hlavní činností je trvalá spolupráce s našimi klienty, při zajišťování optimální funkčnosti, výkonu, bezpečnosti a rozvoje IT klienta.

Naším cílem je zajistit, aby systémy, které nám klient svěří, mu trvale a spolehlivě sloužily s maximálním výkonem a minimálními náklady. Svým klientům pomáháme při rozhodování o dalším rozvoji a modernizacích systémů a školíme jejich pracovníky, aby svěřené technologie dokázali využívat co nejefektivněji.

 • Správa sítí prostřednictvím pravidelných návštěv správce

 • Službu vzdálené správy lokálních systémů a sítí

 • Nepřetržitý on-line monitoring stavu a výkonu systémů

 • Připojení k Internetu, tvorbu WWW prezentací

 • Komplexní péči o hardware a software

 • Plnou uživatelskou podporu, Helpdesk (lokální či vzdálený)

 • Modernizace (upgrade) stávajícího HW vybavení a sítí

 • Poradenství, analýzu a audit počítačových sítí

 • Řešení bezpečnosti, spolehlivé antivirové ochrany, atd…

 • Efektivní a rychlé řešení „výpadků – kolapsů“ systémů a sítí

Spolupráci v oblasti správy sítí a systémů lze zpravidla rozdělit do tří postupných fází:

 1. Konzultace – při návštěvě našeho systémového specialisty je možné nezávazně prodiskutovat všechna východiska a nároky Vaší firmy. V této fázi Vám představíme maximum možných řešení a alternativ, vysvětlíme jejich výhody a úskalí. Doporučíme optimální cestu dalšího postupu.
 2. Diagnostika a audit – nyní naši technici a systémoví specialisté zanalyzují Vaše stávající systémy. Cílem této fáze je určit slabá místa, odhalit úskalí, eliminovat problémy… Výstupem je komplexní zpráva o stavu Vašich systémů. Její nejpodstatnější částí jsou konkrétní doporučení pro další postup, návrh detailního scénáře péče o Vaše systémy a jejich rozvoj.
 3. Vlastní správa – na základě odsouhlaseného scénáře zajišťujeme pro Vaši společnost bezproblémový chod systémů, pomáháme s jejich rozvojem, pravidelně diagnostikujeme jejich jednotlivé součásti, školíme uživatele, dáváme podněty pro další rozhodování…