• volejte kancelář: 731 421 898 nebo servis: 731 421 896
 • email:dotep@dotep.cz
 • vzdálená správa: TeamWiever

Provoz tepelných zdrojů

 • Home
 • /
 • Provoz tepelných zdrojů

Provoz tepelných zdrojů

Společnost je dlouholetým provozovatelem tepelných zdrojů sloužících k výrobě tepelné energie pro vytápění bytů i nebytových prostor a také i majitelem a provozovatelem kogeneračních jednotek, které kromě tepelné energie vyrábějí i energii elektrickou.

 

V současné době provozujeme tepelné zdroje v :

 • Novém Jičíně
 • Kuníně
 • Štramberku

a to pro

 • Bytová družstva
 • Společenství vlastníků
 • Základní školu
 • Mateřskou školu Štramberk.

Jsme držiteli potřebných oprávnění a licencí k provozování kotelen a zajišťujeme při jejich provozování komplexní servis z pohledu všech povinností v oblasti ekologické, ekonomické, technické, bezpečnostní a požární.

V případě zájmu o zajištění ekonomického provozování Vašeho tepelného zdroje jsme vždy připravení zpracovat pro Vás konkrétní nabídku, ve které budou vyčísleny i ekonomické přínosy případného provozování Vaší kotelny naší společností.

Kromě zkušeností, které máme za roky provozování Vám hlavně nabízíme využití toho, že tepelná energie je zařazena na rozdíl od plynu či elektrické energie do snížené sazby DPH.
Pro neplátce DPH se tak tato skutečnost může stát zdrojem úspor nákladů na vytápění při současném „oprostění se“ od starostí s provozem tepelného zdroje.

V rámci zajištění komplexních služeb pro Vás zajistíme i komplexní vedení agendy spojené se správou domu. To je vedení účetnictví, evidence v úhradách do fondů a za služby spojené s bydlením a to až do vyúčtování nákladů za služby – tedy i za vytápění a dodávku teplé vody.